Grzawa • Kościół Ścięcia św. Jana Chrzciciela

Góra • Kościół św. Barbary
16 kwietnia 2020
Miedźna • Kościół św. Klemensa Papieża
16 kwietnia 2020
Kościół w Grzawie to jeden z cenniejszych zabytków architektury drewnianej regionu i najstarszy na terenie powiatu drewniany kościół katolicki. Wzniesiony został w XVI w., w miejscu poprzedniej świątyni. Jest to obiekt o konstrukcji zrębowej, wzniesiony na podwalinach z kłód dębowych, tzw. „peckach”, trójdzielny, z dachem pokrytym gontem. Kościół otaczają soboty pokryte gontem.

Wnętrze ma przeważnie charakter barokowy. Ołtarz z końca XVII w. został w 2 poł. XIX w. odnowiony przez Karola Stankiewicza. Są to m.in. rzeźby aniołów oraz świętych Piotra i Pawła, a także obrazy - w tym XVII-wieczny, z wizerunkiem Matki Boskiej z Dzieciątkiem, oraz XIX-wieczne, przedstawiające św. Jana Chrzciciela oraz Koronację Matki Bożej. Interesujące są też rzeźby i obrazy w ołtarzach bocznych.

Świątynię częściowo otacza drewniane ogrodzenie z gontowym daszkiem.