Góra • Kościół św. Barbary

Bestwina • Parafia Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny
16 kwietnia 2020
Grzawa • Kościół Ścięcia św. Jana Chrzciciela
16 kwietnia 2020
Kościół został ufundowany przez rodzinę Brodeckich, a pierwsza informacja o nim pochodzi z 1596 roku. Pierwotnie był to kościół filialny należący do parafii pw. św. Klemensa w Miedźnej. Wystrój kościoła był bardzo skromny i taki pozostał aż do zakończenia II wojny światowej.

W 1946 roku powzięto decyzję o rozbudowie kościoła, a prace trwały od 1949 do 1950 roku. Rozebrano starą dzwonnicę, a do dotychczasowego kościółka (obecnie stanowi on prezbiterium) dobudowano nawę, połączono ją z nową dzwonnicą oraz dobudowano zakrystię. Ołtarz główny pozostał w niezmienionej formie. W latach 50. do kościoła wstawiono dwa boczne ołtarze.

Świątynię otaczają soboty. Tradycyjnie kościół otacza cmentarz ogrodzony drewnianym parkanem.