Miedźna • Kościół św. Klemensa Papieża

Grzawa • Kościół Ścięcia św. Jana Chrzciciela
16 kwietnia 2020
Czechowice-Dziedzice • Budynek dworca kolejowego
17 kwietnia 2020
Najwcześniejsze wzmianki o świątyni w tym miejscu sięgają 1326 roku. To parafia, która w okresie reformacji na ziemi pszczyńskiej najdłużej, bo do 1594 roku, pozostała katolicka, dzięki staraniom lokalnego plebana. W ręce katolików wróciła w 1635.

Obecny kościół został wzniesiony w 1721 roku na miejscu poprzedniego, który został rozebrany ze względu na jego zły stan. Jest największym drewnianym kościołem na ziemi pszczyńskiej. Wyróżnia go charakterystyczna wieża pokryta gontem, którą wieńczy drewniana izbica z baniastym hełmem.

Wyposażenie kościoła jest głównie barokowe. Na szczególną uwagę zasługuje ołtarz z obrazem przedstawiającym św. Klemensa oraz umieszczona w prezbiterium kopia gotyckiego witrażu ze sceną Ukrzyżowania. Jego oryginał znajduje się obecnie w Muzeum Archidiecezjalnym w Katowicach.