Łodygowice • Kościół św. Szymona i Judy Tadeusza

Jeleśnia • Restauracja Stara Karczma
21 kwietnia 2020
Łodygowice • Zamek
21 kwietnia 2020
XVII-wieczny kościół powstał w miejscu dawnej kaplicy. To jeden z największych kościołów drewnianych na obszarze polskich Beskidów. Jego konstrukcja jest zrębowa a wykonany został z drewna modrzewiowego, dach zaś pokryto gontem. Do kościoła wiodą schody pochodzące z 1845 roku. Obecny kształt zawdzięcza przebudowie, która miała miejsce w latach 1748-99. Przebudowano wówczas wieżę, poszerzono nawę główną i dobudowano boczne kaplice. Do prezbiterium przylega zakrystia oraz kaplica Ogrojec z figurą Chrystusa Frasobliwego. Polichromia kościoła została wykonana w roku 1929. Kościół prezentuje styl śląsko-małopolski i znajduje się na Szlaku Architektury Drewnianej województwa śląskiego. Do cennych zabytków kościoła należą m.in. barokowe obrazy, biały ornat z XVI wieku, rokokowe ołtarze z końca XVIII w. oraz barokowa chrzcielnica i konfesjonał.