Milówka • Kaplica pw. św. Antoniego Padewskiego

Milówka • Skansen wsi góralskiej Stara Chałupa
21 kwietnia 2020
Radziechowy-Wieprz • Kościół św. Marcina
21 kwietnia 2020
Drewniana kaplica powstała w 1716 roku, prawdopodobnie polecił ją wybudować sam król Jan III Sobieski na pamiątkę pomyślnego powrotu spod Wiednia. Legenda głosi, że w miejscu, gdzie teraz możemy podziwiać kaplicę, postanowili się zatrzymać podróżujący zakonnicy i zostawili znak krzyża wyrzeźbiony w drzewie oraz napis „Antoni, Stanisław, Kazimierz”. Napis ten zauważył potem król, wędrując ze swoim wojskiej na Węgry. Władca postanowił, że jeżeli szczęśliwie powróci do domu, wybuduje w tym miejscu kaplicę. W XIX w. postanowiono wybudować nową, murowaną kaplicę, jednak prace nad nią były kilkakrotnie przerywane z różnych powodów m.in. epidemii cholery, a potem braku funduszy. W związku z tym ostatecznie została wzniesiona dopiero w 1886 roku. Do najcenniejszych zabytków w świątyni zalicza się obraz przedstawiający postać św. Antoniego Padewskiego, który został przypuszczalnie namalowany przez Jana Matejkę.