Milówka • Kościół Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny

Kamesznica • Zespół parkowo-dworski
21 kwietnia 2020
Milówka • Skansen wsi góralskiej Stara Chałupa
21 kwietnia 2020
Kościół w Milówce powstał dzięki staraniom królowej Konstancji, żony Zygmunta III Wazy. Pierwotnie była to świątynia drewniana, która służyła okolicznym wiernym do pierwszej poł. XIX w. W 1834 roku rozpoczęto stawianie murowanego kościoła w tzw. stylu nadwiślańskim, a prace ukończono w 1839 r. Podobnie jak poprzednia budowla kościół nosi wezwanie Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny, a największy odpust parafialny przypada na 15 sierpnia. W kolejnych latach wnętrze świątyni wzbogacano – postawiono ołtarze i ozdobiono polichromią. Sklepienie kościoła wypełniają obrazy przedstawiające sceny trzech tajemnic Różańca Świętego: Radosnej, Bolesnej i Chwalebnej. Na początku XX w. na ścianach zamieszczono rzeźbione stacje Drogi Krzyżowej, autorstwa miejscowego artysty Jana Śleziaka.