Nowy Jiczyn • Zabudowa miejska

Pustevny • Maměnka i Libušín
4 maja 2020
Nowy Jiczyn • Kamienica pod Białym Aniołem
4 maja 2020
Miasto może poszczycić się wysoką ilością zabytków, które tworzą Miejski Rezerwat Zabytków im. Masaryka. Warto zobaczyć rynek o regularnym kształcie, przy którym stoją cenne kamieniczki mieszczańskie z podcieniami. Spośród nich na szczególną uwagę zasługuje dwupiętrowy renesansowy dom z balkonami, znany jako Stara Poczta. Pośrodku placu stoi słup morowy z początku XVIII w. i kamienna fontanna z rzeźbami tańczących wieśniaków oraz rzeźba i fontanna św. Mikołaja. Monumentalny wygląd placu gustownie uzupełnia nowobarokowy hełm nad renesansowa galeryjką na wieży kościoła Wniebowzięcia Najświętszej Panny Marii.

Jednym z kolejnych symboli miasta jest renesansowy zamek Żerotyński, aktualnie siedziba Muzeum Nowojiczyńska.

Lokalną ciekawostką jest oryginalna ekspozycja poświęconą procesowi wytwarzania kapeluszy w Centrum Informacji Turystycznej.