Bestwina • Pałac Habsburgów

Kwiecień – Sacrum in Musica / Bielsko-Biała
10 kwietnia 2020
Bestwina • Parafia Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny
16 kwietnia 2020
Obiekt powstał w latach 1824-1826 z inicjatywy arcyksięcia Karola Ludwika Habsburga. Jego charakterystyczna bryła góruje nad miejscowością.

Jest to budowla zaprojektowana w późnym stylu klasycystycznym, w formie czworoboku. Budynek jest murowany, parterowy, częściowo podpiwniczony, przykryty wysokimi spadzistymi dachami, krytymi dachówką. Wewnątrz znajduje się zamknięty dziedziniec, z wyjściami prowadzącymi wschód i zachód.

W skład zespołu pałacowo-parkowego wchodzi też park o obszarze 4,5 hektara. Teren ten objęty jest ochroną. Przy bramie wjazdowej w 1962 ustawiono pomnik „Tym co życie oddali Polsce”. Obecnie pełni funkcję publiczną, mieści się tu bowiem Urząd Gminy.