Poręba • Pałac Bażantarnia

Pszczyna • Dwór Mizerów
20 kwietnia 2020
Grodziec • Zespół zamkowy
20 kwietnia 2020
Były zameczek myśliwski, wybudowany pod koniec XVIII w. na zlecenie księcia pszczyńskiego Fryderyka Erdmanna.

Po polowaniach urządzano przyjęcia, zabawy i bale, które potrafiły gromadzić do 3,5 tys. osób! Popularność Bażantarni skończyła się jednak wraz z przebudową zamku pszczyńskiego, dokąd przeniesiono imprezy.

Podczas I wojny światowej w Bażantarni gościł sztab generalny Niemiec, w międzywojennej Polsce pałac przemienił się w popularne zimowisko. Po II wojnie urządzano tu uroczystości barbórkowe, a do powszechnego użytku oddano pałacyk po remoncie w 2011 roku.

Obecnie mieści się tu restauracja, organizuje się przyjęcia okolicznościowe, konferencje i imprezy plenerowe, a także wynajmowane są pokoje, stylizowane na różne kraje i kultury.