Pribor • Kościół Narodzenia Najświętszej Marii Panny

Příbor • Dom Freuda
4 maja 2020
Pribor • Rynek
4 maja 2020
Bryła trójnawowej świątyni ulokowana jest na stoku, nad rzeką Lubina, we wschodniej części starego miasta. Pierwotny, drewniany kościół przebudowano w stylu gotyckim, później zaś – w okresie renesansu i baroku, dobudowano kolejne elementy. Charakterystycznym elementem budowli jest 60-metrowa wieża, dominująca w krajobrazie miasta.

Na szczególną uwagę zasługuje wnętrze świątyni z prezbiterium o pięknym sklepieniu oraz XV-wieczna rzeźba Madonny. Warto poświęcić chwilę stojącemu za prezbiterium posągowi św. Zachariasza.

Kościół otaczają pozostałości muru obronnego z otworami strzelniczymi, w który wbudowane są – pochodzące z 1887 r. – stacje drogi krzyżowej. W miejscu starej kostnicy wzniesiona została kaplica Matki Bożej z Lourdes. Przed kościołem, na kolumnach, umieszczono posągi świętych: Jana Nepomucena, Cyryla i Metodego oraz Jana Sarkandra.