Pszczyna • Dwór Mizerów

Łąka • Kościół św. Mikołaja
20 kwietnia 2020
Poręba • Pałac Bażantarnia
20 kwietnia 2020
Utrzymany w stylu klasycystycznym dwór w Mizerowie został wybudowany w I poł. XIX w. na terenie, będącym własnością sołtysa kryrskiego, który na przełomie XV i XVI wieku przypuszczalnie wykupili władcy ziemi pszczyńskiej. Zespół dworski w Mizerowie, w skład którego, oprócz dworu zwanego również rządcówką, wchodziła oficyna, spichlerz oraz stodoły, wzniesiono na obszarze dawnego folwarku, mieszczącego się w północno-wschodniej części miejscowości.

W 1811 roku na pobliskich terenach doszło do powstania chłopów pańszczyźnianych, w którym uczestniczyło 170 gmin, znajdujących się w obrębie powiatów pszczyńskiego i raciborskiego.

Na początku XX w. obiekt został wyremontowany i rozbudowany. Do 1945 roku zespół dworski był we władaniu rodu Hochbergów, a po II wojnie światowej majątek stał się własnością państwa, która potem została częściowo podzielona pomiędzy miejscowych chłopów. Obecnie dwór jest własnością prywatną.