Pszczyna • Zespół pałacowy

Bielsko-Biała • Kościół Ewangelicki Zbawiciela
21 kwietnia 2020
Pszczyna • Kościół Wszystkich Świętych
21 kwietnia 2020
Zamek, który m.in. wraz z parkiem krajobrazowym wchodzi obecnie w skład zespołu pałacowego w Pszczynie, został wybudowany w XV wieku za panowania Heleny Korybutówny jako gotycka budowla z murami obronnymi. Budynek był przez lata poddawany licznym remontom i przebudowom, wielokrotnie zmieniali się również jego właściciele. Jednak lata największej świetności zespołu pałacowego w Pszczynie przypadają na okres panowania książąt Hochberg von Pless, którzy przejęli majątek w 1847 roku. Podczas ich panowania znacznie rozbudowano posiadłość, którą odwiedzali goście z całej Europy, m.in. królowie pruscy oraz cesarze niemieccy. Warto wspomnieć, że do czasów współczesnych został zachowany oryginalny styl zamku - meble oraz wyposażenie z okresu sprawowania władzy rodu Hochberg von Pless. Posiadłość nie została zniszczona ani podczas I wojny światowej, gdy mieściła się tutaj Kwatera Główna wojsk niemieckich, ani gdy władzę przejęły wojska pruskie i utworzyły w budynku szpital. Od 1946 roku w pszczyńskim zamku znajduje się muzeum.