Rychwałd • Sanktuarium Matki Boskiej Rychwałdzkiej

Gilowice • Kościół Świętego Andrzeja
21 kwietnia 2020
Rychwałd • Dwór Rychwałd
21 kwietnia 2020
Pierwotnie w miejscu obecnej świątyni stał drewniany kościół. W 1644 r. Katarzyna z Komorowskich Grudzińska podarowała parafii obraz Matki Bożej, który szybko zyskał miano cudownego. Przybywające tu tłumy pielgrzymów sprawiły, że w XVIII w. podjęto decyzję o budowie nowej świątyni. Kościół został konsekrowany w 1756 r. Bryła cechująca się masywnymi wieżami ma trzy nawy z półkoliście zakończonym prezbiterium. Wnętrze jest bogato zdobione: wzrok przykuwa przede wszystkim ołtarz główny w stylu rejencji, będący dziełem Szymona Gogolczyka z Frydka. Sam cudowny obraz Matki Bożej namalowany na lipowej desce pochodzi najprawdopodobniej z XV wieku. Obecnie opiekę nad sanktuarium sprawują franciszkanie. Niedaleko kościoła stoi drewniana kaplica Serca Pana Jezusa.