Żywiec • Stary Zamek

Etnopark • Żywiecki Park Etnograficzny
4 maja 2020
Żywiec • Pałac Habsburgów
4 maja 2020
Historia Starego Zamku sięga XV w., kiedy to król Kazimierz Jagiellończyk oddaje ziemie żywieckie szlacheckiemu rodowi Komorowskich. To dzięki ich decyzji, w miejscu starej, średniowiecznej wartowni powstaje forteca obronna z czterema basztami. Charakter budowli w zmienił się w XVI w., w renesansową rezydencję (arkadowy dziedziniec przypomina ten na krakowskim Wawelu), a kolejne lata i zmiany właścicieli wiązały się z kolejnymi transformacjami. Największe miały miejsce za panowania rodu Wielkopolskich, gdy zabudowania nabierają barokowego stylu. Wtedy też powstają założenia parkowe. W XIX w. dobra przechodzą w ręce Habsburgów, którym zostają one odebrane po II wojnie światowej. Obecnie działa tu muzeum, gdzie zgromadzono eksponaty pozwalające poznać kulturę, historię, przyrodę i obyczaje Żywiecczyzny.